Fijn en pijn

Er is een dunne lijn

tussen fijn en pijn

een balanceren tussen

slaan en kussen

kneepjes en paaien

strelen en graaien

plagen en vragen

ook meer of minder vragen

of genade

overgave

heer en meester

of bedeesder

onderwerpen of overheersen

of gelijk de beesten

een pluim een streeltje

of met een speeltje

speels of echt

baas of knecht

rauw of zacht

fijn gebracht

onverhinderd

nazinderend

maar dan ook weer

hunkerend naar meer